Bilety

Rodzaje i ceny biletów:

30 zł − bilet normalny
25 zł − bilet ulgowy (uczniowie, emeryci, renciści, studenci do 26. roku życia, doktoranci do 32. roku życia)
15 zł − bilet grupowy (grupa powyżej 10 osób) - chwilowo niedostępne
10 zł − bilet rodzinny (osoby posiadające Zachodniopomorską Kartą Rodziny, Zachodniopomorską Kartą seniora, dla osób o statusie działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych.)


UWAGA! Z powodu obecnej sytuacji zakup biletów jest możliwy tylko ON-LINE
- w okienku KUP BILET znajdującym się przy każdym wydarzeniu w zakładce KALENDARIUM 
- bezpośrednio w wydarzeniu (na dole strony) 


Drodzy Widzowie,
zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami, z troski o Państwa bezpieczeństwo, ilość miejsc na widowni będzie ograniczona. Przy wejściu na teren Teatru, każda osoba winna zdezynfekować dłonie przy użyciu dostępnych środków do dezynfekcji i zachowania bezpiecznego odstępu podczas oczekiwania na spektakl. Podczas pobytu w Teatrze widzowie zobowiązani są do posiadania własnej maseczki lub przyłbicy w celu zakrycia ust i nosa. Każdy uczestnik wydarzeń, będzie zobowiązany do przekazania niezbędnych danych osobowych oraz złożenia stosownego oświadczenia o stanie zdrowia.