Na Lightcie

Traktat o dwoistej naturze światła wygłosi jeden z najbardziej kontrowersyjnych w świecie teatru specjalistów od światła scenicznego. Poznamy różne techniki i jednostki pomiaru światła (takie jak lumen, kandela czy steradian), usłyszymy historie o kłopotach techników z dualizmem korpuskularno-falowym, dowiemy się wreszcie, z jakich powodów i jakimi metodami  kierowano ten strumień na aktorów teatru offowego na przestrzeni dziejów, o tym jak światło sceniczne potrafi zwodzić, załamywać, polaryzować, czy ulegać luminescencji. Ze względu na swą specyfikę, spotkania mają formę zamkniętą i skierowane są do specjalistów z branży oświetlenia teatralnego.

Grupa Korpuskularna LightOff Grygier / Fibich / Nykowski

pierwsze jawne spotkanie 03 marca 2018 godzina 19.00, Teatr Kana