Między kanonem a apokryfem - opowieść o źródłach polskich kolęd ludowych

Spotkanie z prof. Magdaleną Zowczak (antropolożką religii, zajmującą się badaniami związanymi m.in. z apokryfem, modlitwą i ofiarą, autorką książki "Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej") będzie dotyczyło nieznanych źródeł wątków zawartych w polskich kolędach ludowych, tego, czym w istocie była i jest kolęda ludowa, jakie miała funkcje i cechy wyróżniające oraz jakie rodzaje tematów poruszano najchętniej w ramach tego szczególnego rodzaju pobożności ludowej.

Magdalena Zowczak − prof. dr hab. (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW). Zajmuje się antropologią religii – badaniami kultury religijnej, które obejmują studia nad apokryfem, modlitwą i ofiarą, ikonografię sztuki sakralnej, współczesną ekspresję religijną oraz jej związki z tożsamością w różnych środowiskach i grupach społecznych, w społecznościach zróżnicowanych wyznaniowo. Prawie wszystkie jej publikacje powstały na bazie źródeł tworzonych podczas badań etnograficznych. Poza Polską prowadziła badania na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Bułgarii. Celem ostatnio realizowanego projektu badawczego ("Opus" NCN) "Kultura religijna wobec zmian społecznych. Studium porównawcze społeczności lokalnych (Polska−Ukraina)" było powiązanie semantyki wyobrażeń religijnych z praktykami społecznymi oraz wypracowanie perspektywy porównawczej dla zachodzących w Polsce i na Ukrainie zmian kultury religijnej (badania w województwie zachodniopomorskim i na centralnym Podolu). Opublikowała m.in. "Religijność na pograniczach. Eseje apokryficzne" (2015); "Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej" (2 wyd. 2013), "Bohater wsi. Mit i stereotypy" (1991).

Polskie Radio - posłuchaj
Polskie Radio - posłuchaj
Polskie Radio - posłuchaj
 

15 grudnia, godzina 19:00, Teatr Kana, spotkanie, wstęp wolny